ניהול התכנון על כל שלביו: תכנון ראשוני, תכנון מוקדם וסטטוטורי ותכנון מפורט

סיוע בבחירת צוות היועצים
 
"בניית המהנדס" והנדסת ערך
 
בניית לו"ז לתכנון
 
ניהול ישיבות תכנון
 
בקרת איכות למסמכים – הנחיות, רשימת תכניות, מאסטר אינדקס
 
תיאומים עם צדדים שלישיים ובעלי עניין
 
תיאומים מול גופים סטטוטוריים וות"ל
 
ריכוז מסמכי מכרז
 
בחירת קבלן זוכה
 
פיקוח על הביצוע
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בניית אתרים Blacknet.co.il